Welcome image

Mjukvaruarkitektur

Låt {a:t} genomföra en review av arkitek­turen hos ditt företags produkter och tjänster, eller sätta grunden när ni bygger nya lösningar. Fler­årig erfarenhet inom system­design, mjukvaru­arkitektur och integration hjälper er att snabbt komma fram till den bästa lösningen.

Automati­sering och effektivi­sering av affärs­processer innebär att du och dina med­arbetare kan arbeta snabbare, utnyttja resurser bättre och få en triv­sammare arbets­miljö. {a:t} kan hjälpa dig integrera och syn­kroni­sera ditt företags IT-system.

Applikationsutveckling

Har du en idé om en app du vill se för­verk­ligad, kan {a:t} utveckla den åt dig, oavsett hur långt du kommit i tanke­processen. Appar kan utvecklas för att fungera på både Android- och iOS-enheter.